Sponsors en andere

V.v.V. Klaas Mug kan niet zonder de medewerking van diverse bedrijven, dorpsbewoners en vrijwilligers uit Ried, Boer en omstreken haar activiteiten organiseren. Langs deze weg willen we alle vrijwilligers, sponsors/stipers en dorpsgenoten bedanken voor de steun. 

Sponsor KNKB-afdeling


Logo de waard




Andere sponsors:

COM4CLIMA

Sponsor "Klaas Pekel Partij" 30 plus door elkaar loten: GLAS/TECHNIEK Cor Rodenhuis SCHILDERSPECIALIST



Kaatsballen KNKB wedstijden mede gesponsord door: 
TRES



MHR



Andere links: 

Logo KNKB

www.knkb.nl 

www.dorpjeried.nl 
www.oudried.nl 
www.agendaried.nl

V.v.V. Klaas Mug is altijd op zoek naar sponsors. Indien men wil sponsoren neem contact op met Herman Heeres of Fetze Jan Kooistra.

Er zijn verschillende sponsormogelijkheden. Vraag hiernaar bij een van de bestuursleden. 

 © V.v.V. Klaas Mug (2018)