Federatiekaatsen/Successen

Heinrodenhuis


19-5-2019 Pingjum  Hein Rodenhuis 1e,prijs 30+ met AneJan Knol en Igor Kuiper

Roelpieter goutum

24-5-2019 Goutum Heren Junioren competitie 1e prijs, Roel Pieter de Jong, Lieuwe van der Werff, Wessel van de Woud


25-5-2019 Tzum  Dames eerste klasse del 1e prijs Roelie Kroondijk Jannica van der Ploeg  Ineke van der Ploeg

25-5-2019 Tzum Joanna Broeders 2e prijs1e ronde door elkaar loten cyclus Federatie Franekeradeel

 

Op woensdag 8 mei organiseerde de Federatie Franekeradeel de 1e ronde van haar door elkaar loten cyclus in samenwerking met de kaatsverenigingen van Zweins en Ried.

Durk van Wier was scheidsrechter in Zweins terwijl Durk Houtsma de leiding had in Ried.

De welpen en pupillen traden om 15.00 uur aan in Zweins terwijl de schooljongens/schoolmeisjes en jongens/meisjes om 17.00 uur aan hun wedstrijden begonnen.

Beide kaatsverenigingen hadden het hele gebeuren goed voorbereid.

Uitslagen in Ried
Schooljongens / Schoolmeisjes
1e prijs: Jardo Sterkenburg Zweins / Gerbrich Koster Tzum / Yannah Palma Tzum

Jongens / Meisjes
1
e prijs: Elmer Feenstra Franeker / Annika Faber Achlum


Succes!!
Noa Elzinga | Janneke Posthumus 1e prijs schoolmeisjes Dronryp


Succes!!

 zondag 28 juli 1e prijs Ingelum vrije formatie 1e klas Wierd Baarda | Marco de Groot | Roel Pieter de Jong

zaterdag 27 juli 3e prijs Blije dames 1e klas vrije formatie. Wybrig Bakker | Hiske Zeinstra| Ineke van der Ploeg © V.v.V. Klaas Mug (2018)