V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele website van V.v.V. Klaas Mug

5

V.v.V. Klaas Mug
Dit is de officiele pagina van V.v.V. Klaas Mug

Email jeugdcommissie: jc-klaasmug@live.nl

 

De taak van de jeugdcommissie binnen V.v.V. Klaas Mug is o.a. : 
- organisatie kaatskamp, 
- mede samenstellen van afdelingsparturen op KNKB- en federatieniveau 

- regelen van begeleiders voor de afdelingsparturen, 
- assisteren bij jeugd-ledenpartijen, 
- organiseren ouder-kind partij, 
- organiseren competitiekaatsen, 
- regelen van trainers, 
- organiseren slotavond seizoen 

Wie zitten in de jeugd commissie: 
Helena van Krimpen
Alie van Langen
Joke Schoonbergen
Alida Schoonbergen 
Lineke Kleefstra 

 

Iemand die jeugdlid wil worden moet 6 jaar zijn 31-12-2020. Deelname aan de training en Kaatskamp is vanaf 6 jaar mogelijk. Aan competitie en wedstrijden mag je meedoen als je 7 jaar bent op 31-12-2020.
Aanmelden leden via e-mail: vvvklaasmug@gmail.com en de volgende gegevens daarbij doorgeven:


voornaam 
achternaam 
geboorte datum 
adres 
woonplaats 
en e-mailadres 

Deze gegevens hebben we namelijk nodig om je te kunnen aanmelden bij de KNKB en federatie Franekeradeel 

Voor informatie over de indeling: ledenkaatsen, federatiekaatsen en KNKB-kaatsen zie extra informatie

Jeugdcommissie